Podziękowania.

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek “RAZEM” bardzo serdecznie dziękuje Prezydentowi Miasta za wsparcie finansowe oraz przychylność. Podziękowania składamy również Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za współpracę.

Szczególne podziękowania dla wieloletniego partnera jakim jest gospodarz Domu Kultury “Chemik” i Radny naszego miasta Pan Zbigniew Krupski, który udostępnia nam salę  i umożliwia udział w wielu wydarzeniach kulturalnych.

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.