O nas


Zarząd  Historia
 Celem Stowarzyszenia jest niesienie wsparcia kobietom chorym na raka piersi. Amazonki pomogą Wam odnaleźć się
w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego  życia w rodzinie i społeczeństwie oraz przywrócić sprawność psychiczną i fizyczną poprzez:
 • psychoterapię zespołową i indywidualną,
 • zajęcia rehabilitacyjne w wodzie i na sali,
 • spotkania z dietetykiem,
 • cykliczne prelekcje medyczne,
 • naukę automasażu,
 • wspólne wyjazdy,
 • oraz spotkania towarzyskie, na których dzielimy się osobistymi doświadczeniami, osiągnięciami i radościami.

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” jest organizacją zrzeszającą kobiety po mastektomii. Jest członkiem Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii i członkiem Unii Śląskiej. Powstało ono z dużego zapotrzebowania na kontakty kobiet ze sobą w celu wzajemnego wsparcia i zrozumienia swoich potrzeb. W ciągu trzech lat przez klub przewinęło się ponad 60 kobiet z Siemianowic Śląskich
i najbliższych okolic. Wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia przyczyniło się do tego, że kobiety, które dotychczas nie opuszczały swoich domostw z obawy
o swoje zdrowie obecnie uczestniczą w wielu imprezach organizowanych przez miasto Siemianowice Śl. i biorą czynny udział w szkoleniach, spotkaniach z Amazonkami innych miast i wycieczkach wyjazdowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Bardzo istotnym elementem w działaniach Stowarzyszenia na rzecz członkiń jest organizowanie rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki po stronie operowanej, ale również przywraca ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia szybszy i łatwiejszy powrót do normalnego życia.

Co roku w Wiśle odbywa się szkolenie ochotniczek – wolontariuszek, które dzięki swojej fachowej wiedzy zdobytej na tym szkoleniu mogą wspomagać chore kobiety
w szpitalu. Często spotkanie w szpitalu owocuje w późniejszym czasie uczestnictwem chorej w spotkaniach Stowarzyszenia i jednorazowa pomoc zamienia się w regularne skuteczne wsparcie.

Wykłady z lekarzami (ginekologiem, dietetykiem) są organizowane w ramach dni otwartych i mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Siemianowic Śląskich. W ten sposób chcemy informować społeczeństwo o profilaktyce raka piersi. Programem profilaktycznym chcemy objąć również uczennice szkół średnich naszego miasta.

Nową formą zajęć dla członkiń Stowarzyszenia będą warsztaty tematyczne, które urozmaicą spotkania i tym samym przyciągną większą ilość chorych kobiet. Poza tym tematyka tych zajęć  ściśle związana ze sztuką i komunikacją interpersonalną pozwoli uczestniczkom na zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość.
Działający przy Stowarzyszeniu „Telefon Zaufania” to często pierwszy krok do pomocy kobietom przed lub po zabiegu mastektomii. Odpowiedzialne za tę formę działalności są ochotniczki – wolontariuszki.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.

 Herb Siemianowic Śl.
1.
W sercu Was ludzie noszę,
W sercu za wami proszę,
Z serca piosenki śpiewam
W sercu urazy nie mam
Ref.
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Waszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba.
2.
Sercem do Was przemawiam,
Serce miłością zaprawiam,
Do serca troski zbieram,
Serce me dla was zamiera.
Ref.
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Waszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba.
  
AMAZONKI
Oto my, antyczne wojowniczki,
Kobiety waleczne,
My się nigdy nie poddajemy,
My zawsze w swą siłę i wolę wierzymy.
Choć trudne dni za nami,
A przyszłości nie znamy,
Cieszymy się chwilą każdą,
Każdym spełnionym marzeniem
Każdym malutkim wyczynem.
Cieszymy się, ze słonko świeci
Cieszymy się, że zdrowo rosną dzieci
Że bliscy nas kochają,
Że my w nich, a oni w nas wsparcie mają.
Bo człowiek tyle znaczy ile z siebie da
Więc my sie staramy jak najwięcej dać
Bo dobro wróci do nas, a my go potrzebujemy
Jak ptak błękitu nieba, a głodny kromki chleba.
                                                                        Halina Lipka

Samodzielne badanie piersi powinnaś wykonywać systematycznie. To podstawowy, niezwykle ważny czynnik w procesie szybkiego wykrycia raka piersi i sutka oraz utwierdzenia się w pewności, że go nie masz. Zobacz jak i kiedy powinnaś takie badanie przeprowadzać.

Naucz się badać sama

 • Stań przed lustrem. Unieś ręce do góry, dłonie oprzyj na głowie. Następnie przyjrzyj sie uważnie swoim piersiom. Zwróć uwagę na kolor skóry, czy się nie marszczy, nie ma na niej przebarwień. Sprawdź kształt piersi, czy się nie zmienił, czy brodawki są równe i nie zaczerwienione.

 • To samo zbadaj, opuszczając ręce swobodnie.

 • Połóż się na łóżku i rozluźnij mięśnie. Jedną rękę połóż wzdłuż tułowia, drugą wsuń pod pachę. Powoli, dokładnie sprawdzaj węzły chłonne. Najlepiej, jeśli zrobisz to dwukrotnie.

 • Następnie lekko naciskając trzema środkowymi palcami, zataczaj najpierw na lewej, potem na prawej piersi, małe kółka, od brodawki do podstawy piersi. Rób to powoli, dokładnie i kilkakrotnie, zwracając szczególną uwagę na wszelkie nierówności i zgrubienia.

 • Te same ruchy wykonaj przy podniesionej do góry i założonej za głowę lewej ręce.

Kierunki ucisków:

 1. Całą pierś uciskaj palcami, kawałek po kawałku w lewą stronę. Wokół sutka odwrotnie, w prawą.
 2. Następnie z góry na dół na zmianę.
 3. Promieniście – od sutka do brzegu piersi i z powrotem.
 • Następnie zbadaj sutki. Sprawdź, czy nie wydobywa się z nich żadna ropna wydzielina. Naciskaj delikatnie sutek, tak aby nie sprawiać sobie bólu.

W przypadku wykrycia guzka w piersi konieczne jest równoczesne zbadanie odpowiedniego fragmentu drugiej piersi. Jeżeli podobna zmiana występuje w drugiej piersi to zazwyczaj nie jest ona groźna (być może uwarunkowana genetycznie), ale wymaga konsultacji lekarza. W pozostałych należy koniecznie skontaktować się z lekarzem i przedstawić mu swoje wątpliwości.

Szczegółowe informacje wraz z krótkim instrukrażem:

http://www.jestem.pl/video/samobadanie-piersi_217/ <- kliknij tutaj